این کتاب‌های Kids for Culture، یادگیری عشق به خود را به آسانی ABC می‌سازدکتاب تصدیق ABC و فلش کارت ها اعتماد به نفس کودک یا کودک نوپا شما را تقویت می کند.

The post This Kids for Culture Books Learning Love Love به آس، ABC ظاهر شد اولین بار در The Toy Insider.


منبع: https://thetoyinsider.com/kids-for-culture-abc-affirmation-،ucts/