انحصاری “Unimpressed Capy” SDCC 2023 توسط Flat Bonnie


Flat Bonnie اخبار ،اب‌بازی خود را با ما به اشتراک می‌گذارد.

اندازه 10 اینچ مخملی هنری نسخه محدود دست ساز قیمتی 50 دلاری دارد و همراه با لوازم جانبی (Capybara Con Badge & Mini Tote) و گواهی فرزندخواندگی ارائه می شود. SDCC Exclusive و “Regular” Fatties در Giant Robot/GR2 قابل پذیرش خواهند بود. غرفه گا،ی شماره 1729.

(فهرست پیش‌سفارش در دسترس است www.flatbonnie.com برای ،، که امسال نمی توانند در SDCC شرکت کنند).


منبع: http://toysrevil.blo،.com/2023/07/unimpressed-capy-sdcc-2023-exclusive-by.html