اسباب بازی های باقی مانده – این تیزر Waful است!


،اب بازی های باقی مانده فقط یک تیزر فوق العاده سرگرم کننده را به اشتراک گذاشتیم و ممکن است بد،م این یکی به کجا می رود! این نسخه در آینده به کاهش کامل تابست، نیاز دارد. آیا اینها می توانند برای نسخه چهارم جولای باشند؟ انشالله زودتر! ما عاشق چیزی هستیم که معتقدیم یک رنگ خاص “بمب پاپ” از فیگورهای این رزین Wafull است.

بهترین راه برای دانستن اینکه چه زم، افت بزرگ اتفاق می افتد این است که آنها را دنبال کنید IG و همچنین در مورد هر به روز رس، با ما تماس بگیرید!
منبع: https://www.vinylpulse.com/2023/05/leftover-toys-this-is-waful-teaser.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leftover-toys-this-is-waful-teaser