اخبار حامی: eCollectibles


Yakface.com طبق قرارداد تبلیغاتی درآمد دریافت می کند با eCollectibles.ca

Hot Toys و شکل های Sides،w اکنون در دسترس هستند eCollectibles.ca! پیش‌سفارش‌ها برای Obi-Wan Ke،i، Mace Windu، Super Battle Droid، Anakin Skywalker، Padme Amidala، Koska Reeves و Axe Woves وجود دارد! کاپیتان ر،، ماول و ROTJ لوک موجود هستند!


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/06/sponsor-news-ecollectibles/