اخبار حامی: کتاب TBS از Boba Fett Case اکنون در دسترس است


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته/حامی مالی ما کمیسیون دریافت می کند.

اگر به دنبال جهش در پیش‌فروش‌های فردا هستید، می‌تو،د دو مجموعه مختلف را از اسپانسر Entertainment Earth برای سری سیاه که دارای 4 شکل از کتاب بابا فت از جمله نسخه جدید ماندالوریان (جهان حلقه گلاویس) امروز فاش شد

مجموعه کیس های سری Black Wave 12 (شامل 2 برابر از هر شکل)

مجموعه Black Series Wave 12 (شامل 1 برابر از هر شکل)


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/05/03/sponsor-news-tbs-book-of-boba-fett-case-now-available/