اخبار حامی: فیگورهای جدید TBS و TVC اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس هستند


پیش‌سفارش‌ها اکنون برای کرسنتان سری مشکی لو، و مجموعه قدیمی لوک اسکای واکر (آکادمی جدی) از جانب کتاب بابا فت از طریق حامیان مالی و شرکت های وابسته ما.

سری لو، مشکی کرسنتان – 33.99 دلار آمریکا
سرگرمی زمین
آمازون
مجموعه‌های Aussie Syfi (استرالیا)

مجموعه قدیمی لوک اسکای واکر (آکادمی جدی) – 16.99 دلار آمریکا
سرگرمی زمین
آمازون
مجموعه‌های Aussie Syfi (استرالیا)


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/05/sponsor-news-deluxe-black-series-krrsantan-now-available-for-preorder/