آخرین موج TVC در حال برخورد با آجر و ملات است


این (تقریبا) مانند (سورتا) روزهای قدیم است! آ،ین مجموعه Vintage قبل از ارسال بسیاری از پیش‌سفارش‌ها، wave به ،ده‌فروشی‌های آجر و ملات برخورد می‌کند. رابرت خواننده JTA تمام موج را در مریلند والمارت خود پیدا کرد. در نظرات به ما اطلاع دهید که موج را از کجا پیدا می کنید، یا اینکه موج شما هنوز از Etailers ارسال می شود.
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-07-07-the-latest-tvc-wave-is-hitting-brick-mortar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-latest-tvc-wave-is-hitting-brick-mortar